Liplezen Leren

http://www.liplezenleren.nl

Op de website www.liplezenleren.nl vindt u namen en adressen van logopedisten en anderen, die les geven in liplezen / spraakafzien.

De gegevens worden ingevoerd door de therapeuten / docenten zelf.

De website is bedoeld als aanvulling op de Liplezer CD-ROM, zie www.liplezer.nl.